θα μας βρείτε στην οδό Καλαμών 16,

2032 Στρόβολος,  Λευκωσία

Τηλέφωνο: 00357 22473400