Στην Leroyn Merlin υπάρχει διαφάνεια στην επικοινωνία και οι υποψήφιοι έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα της εταιρείας.
Οι υποψήφιοι

  • ξέρουν σε ποιον να απευθυνθούν
  • λαμβάνουν πάντα απάντηση
  • έχουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται
  • ενημερώνονται για την επόμενη συνάντηση
  • οποιαδήποτε αλλαγή επεξηγείται
  • μπορούν να κάνουν ερωτήσεις
  • δεν χάνουν χρόνο 


ΕYKΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

ΕΛΑΤΕ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ  

Επιλογή Συνεργατών